HİZMET SÜRECİMİZ
Kaza yaptığınızda, aracınızda oluşan hasarın tespitini yaptırmak için kendiniz bir Eksper atayabilirsiniz. AYDEMİR EKSPERTİZ'den talep edilen ekspertiz raporları 3 iş günü içinde tamamlanmaktadır.
DEVAMINI OKU
 
SEKTÖRDE BİZ
Aydemir Ekspertiz, Sigorta Şirketlerinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Hasar tespit ekspertiz raporlarını tam tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun bir biçimde 3 iş günü içinde hazırlamaktadır
DEVAMINI OKU
 
GEREKLİ EVRAKLAR
Kaza durumlarında istenen evrakların listesi aşağıdadır. Kazaya karışan araç sürücülerinin ehliyetleri, araçların ruhsat ve poliçeleri ve kaza zabıt tutanağı öncelikle istenen evraklardır.
DEVAMINI OKU

SİGORTA EKSPERTİZ ÜCRETİ REHBER TARİFESİ

Oto Kaza Branşı Ücret Tarifesi:

Oto Kaza branşı ekspertiz ücreti: 125 TL.

Yangın, doğal afet, kaza ve hırsızlık branşı ücret tarifesi:

Konut: 200,-TL

Ticari: 400,-TL

Mühendislik Branşı ücret tarifesi:

400,-TL

Hava, deniz ve demiryolu araçları ücret tarifesi:

400,-TL

Emtia ve kıymete ilişkin nakliyat branşı ücret tarifesi:

250,-TL

Tarım Branşı ücret tarifesi:

300,-TL

Kredi Finans branşı ücret tarifesi:

400,-TL

Ancak, brüt hasar bedeli  7.500.-TL den daha yukarı olan hasarlarda ekspertiz ücretinin belirlemesinde, aşağıda verilen tarife uygulanacaktır.

Ücret = (EKSPS x SÜ) + (ÇS x ÇSÜ) + (BHD x HDO) + MS

Tanımlar;

EKSPS   : Hasarda çalışan eksper sayısı (aynı anda, eş zamanlı olacak şekilde aynı ofisten)

SÜ          : Yıllık olarak belirlenecek ekspertiz ücreti (100,-TL)

ÇS           : Ekspertizde çalışılan saat

ÇSÜ       : Yıllık olarak belirlenecek çalışma saat ücreti (50,-TL)

BHD       : Ekspertiz sonucunda eksper tarafından belirlenen brüt hasar değeri   (Muafiyet, müşterek sigorta, sovtaj vb. tenzilatların yapılmadan önceki vergiler hariç hesaplanan hasar tutarıdır.)

HDO      : Hasar değerinin ekspertiz ücretine yansıyacak oran katsayısı (Oranlar aralıkları aşağıda tablo olarak verilmiştir)

MS         : Ekspertiz ile ilgili masrafların toplamı (Ulaşım, konaklama, ekspertize ilişkin diğer giderler toplamı)

 

 

 

 

 

 

 

   KATSAYI TABLOSU

DİLİM NO

BRÜT HASAR DEĞERİ

HDO

1

0-100.000,-TL arası

0,05

2

100.001,-TL - 250.000,-TL arası

0,04

3

250.001,-TL - 500.000,-TL arası

0,03

4

500.001,-TL – 1.000.000,-TL arası

0,02

5

1.000.001,-TL – 2.000.000,-TL arası

0,01

6

2.000.001,-TL ve üzeri

0,005

 

Brüt hasar değeri,  sırasıyla dilim aralıklarına pay edilerek, bulunduğu dilimdeki katsayı karşılığı ile işlem görür. Örneğin; 150.000,-TL’lik brüt hasar değerinin 100.000,-TL’si 1. dilimden, bakiye 50.000,-TL’si 2. dilimden hesaplanır.

Tablodaki katsayı aralıkları ve çarpanlar TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesince yıl bazında belirlenecektir.

NOTLAR:

1-      Bu Tarife rehber mahiyetinde olup, ekspertiz ücretlerinin belirlemesinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesi hükmü geçerlidir. Aynı zamanda, özellikle sigortalı/hak sahibinin yapacağı atamalar için 2011/5 sayılı “Motorlu Araç Sigortaları Hasar İhbarının Yapılması ve Değerlendirilmesi Prosedürüne İlişkin Genelge” hükümlerinin uygulanmasında bir gösterge niteliği taşımaktadır.

2-      Bir hasar dosyası ile ilgili olarak birden fazla  branşdan eksper atanması gerekli olduğu takdirde, her branştan atanan eksper için ücret ayrı ayrı belirlenir.

3-      Bu Tarifede belirtilemeyen hizmetler ve branşlarda ekspertiz ücreti taraflar arasında serbestçe tayin edilir.

4-      Ekspertiz çalışması yapılmasına karşın, sahtekarlık, hasarın sigorta poliçesi kapsamında olmaması gibi nedenlerden ötürü tazminat ödenmemesi halinde,  hasar dosyalarının ekspertiz ücreti; bu Tarifede belirtilen esaslara uygun olarak hesaplanır.

 

 

 

DUYURULAR
09 Eylül 2013 / Pazartesi
www.sigortaeksper.org internet sayfası hizmete açılmıştır.... Sigorta ve Sigorta Ekspertiz sektöründe yaşanan son gelişmeleri takip etmek için lütfen tıklayınız... ... Devamını oku
27 Mayıs 2013 / Pazartesi
Oto Haber Dergisi, Sigorta Danışmanı köşesi yazarı Sayın İsmet Karaman'ın "Değer Kaybı" konulu yazısı... ... Devamını oku
07 Mayıs 2013 / Salı
EKSİST (Eksper Atama ve Takip Sistemi) 13 Mayıs'da kullanıma açılacaktır. Detaylı bilgiler, sistem kullanıma açıldıktan sonra sitemizden duyurulacaktır. ... Devamını oku
28 Nisan 2013 / Pazar
Sigorta Ekspertiz Ücreti Rehber Tarifesi... Ekspertiz ücreti, Eksper ve Eksperi atayan taraf arasında serbestçe belirlenebilir. Aydemir Ekspertiz olarak ücretlerde Rehber Tarifeyi kullanmaktayız... ... Devamını oku
28 Nisan 2013 / Pazar
Eksperlerce Düzenlenecek Kaza Tutanağı... Hazine Müsteşarlığının 2 Ağustos 2012 tarihinde sektör duyurusu olarak yayınladığı Eksperlerce Düzenlenecek KTT konulu duyuru... ... Devamını oku
28 Nisan 2013 / Pazar
Sigorta Ekspertiz Ücretinin Ödenmesi... "Eksper atayan taraf Eksper ücretini öder" yazılı poliçeler de dahil olmak üzere Ekspertiz Ücreti Ödeme Yükümlülüğü Sigorta Şirketlerinin sorumluluğundadır... ... Devamını oku
HAVA DURUMU
 
Kullanım hakkı Aydemir Ekspertiz ' e aittir . Copyright 2013
Offical Home Page http://www.aydemirekspertiz.com
Bizi sosyal ağlarda takip edin !